“Önce İnsan” ilkesi doğrultusunda;
Tüm çalışanlarımıza verimli bir biçimde çalışacakları, ilişkilerin karşılıklı saygıya ve güvene dayandığı bir ortam hazırlamak temel İnsan Kaynakları politikamızdır.

Amacımız; Sinerji Grup olarak hep birlikte büyük başarıların altına imzamızı atmak ve şirketimizle birlikte yükselmektir.

Sinerji Grubu, işini özveriyle yapan; gelişmeye, geliştirmeye, yeniliğe açık insanların oluşturduğu bir topluluktur.

Sinerji Grubunda uygulanan performans değerlendirme sistemi şeffaf olup; üstün astı değerlendirdiği, astın görüş bildirdiği ve değerlendirmenin ast ile üst arasında karşılıklı görüşülerek sonlandırıldığı bir sistemdir.

Bir çalışanın performansı; eğitim, şirkete uyum, değişim, kişisel performansını arttırmaya yönelik çabası gibi farklı veriler ele alınarak değerlendirilmektedir. Eğitim sistemi ise ana iki kategoriden oluşmaktadır. İlk kategoride yer alan eğitimler, çalışana eğitimin bitiminde hemen kullanabileceği beceriler kazandırmaya yöneliktir. Bunları “teknik” ya da “fonksiyonel” eğitimler olarak adlandırıyoruz. İkinci kategoride yer alan eğitimler ise; çalışanı bir bilgi kümesi ile donatıp uzun vadede kişisel gelişim göstermesini hedefleyen eğitimlerdir. Bu eğitimler; kişisel ya da kurumsal gelişim eğitimlerini kapsamaktadır.

Kariyer planlaması doğrultusunda “yönetici geliştirme programları” yürütülerek çalışanların yönetim anlayışıyla ilgili bilgi, beceri ve yeni bakış açısı kazanmaları hedeflenmektedir.